Robot, Robotik Sitesi
   

Bilgiler

Robotturk, Robotik Ürünler Sitesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: RobotikSistem Robotik ve Otomasyon Sistemleri 

ALICI: Müşteri

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI ‘nın SATICI ‘ya ait www.robotiksistem.com ve www.robotturk.net web sitelerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
ALICI ‘nın sipariş formunda ve sonraki maillerinde vermiş olduğu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.
SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde ya da ALICI sözleşme ve sipariş koşullarına uymadığı durumlarda siparişi durdurma hakkını saklı tutar.
www.robotiksistem.com sitesinde yer alan bilgiler ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Mal/hizmet, ALICI ‘nın teslimini talep etmiş olduğu adresinde teslim edilecektir.

MADDE 4 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Teslimat masrafları ALICI ‘ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI ‘ya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Kargo şirketinin haftanın belli günleri teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı ALICI SATICI ‘ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, ALICI ’dan başka bir kişi ya da kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ya da kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI ‘nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir.
Bu gibi nedenler ile, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.
Kargo Ücreti : Kargo ücreti ürün bedeline dahil değildir. Kargo bedelini kargo firması hesaplayıp bedelini ALICI adına faturalayıp ALICI ‘dan tahsil eder.
Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket ALICI tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI ’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI ‘ya bildirilmelidir.

MADDE 5 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

ALICI, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder. ALICI, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezilmiş, hasar görmüş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI ‘ya aittir. Cayma hakkı kullanılacak ise mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

MADDE 6 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

SATICI, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, ALICI ‘dan başka bir kişi ya da kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ya da kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI ‘ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.

MADDE 7 - İPTAL PROSEDÜRÜ:

ALICI, satın aldığı mal/hizmetin iptalini istemesi durumunda siparişi kargoya verilmeden önce  telefon veya e-posta adresleri aracılığı ile iptal istemini SATICI ‘ya bildirmek zorundadır. Bu durumda SATICI ürünleri kargoya vermez ve en geç 3(üç) iş günü içerisinde alınan mal/hizmet bedelini alıcıya iade eder. SATICI ‘ya telefon ve e-posta yolu ile iptal talebi belirtilmezse siparişin iptali yoktur. Bu durumda ALICI ve SATICI ‘nın sipariş ile ilgili beyan ve taahhütleri geçerli olur. 

MADDE 8 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.robotiksistem.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan sipariş alındısında ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10 - CAYMA HAKKI:

ALICI sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi ya da kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI ‘ya yazılı olarak bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.robotiksistem.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. 
Alınan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır. Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün ALICI ‘ya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez. 
Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak SATICI ’ya iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, SATICI tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte ALICI adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırmalıdır. SATICI ‘ya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de ALICI ‘ya yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Tüketici kusurlarından kaynaklanan sebepler ile teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadenin imkânsızlaşması durumunda, tüketicinin SATICI ‘ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

MADDE 11 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan ürünler ve kopyalanalabilir bilgi, yazılım ve döküman içeren ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ayrıca, ALICI ‘nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanılamaz.

MADDE 12 - YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

robotik