DC Motor Kontrolü, DC Motor Sürücü Devreleri
   

Robotturk, Robotik Ürünler Sitesi

ROBOTİKTE SIK KULLANILAN MOTOR SÜRÜCÜ ENTEGRELER

Mikrodenetleyicilerin çıkışları DC motorları veya step motorları direkt olarak kontrol etmek için yetersiz olduğundan motor sürücü devreler kullanılır. Motor sürücü devreler ile mikrodenetleyicilerin çıkışlarından alınan sinyaller yükseltilerek motorların kontrolü sağlanır. Motor sürücü devreler transistörler kullanılarak H köprüsü ve benzeri şekillerde hazırlanabilir. Ancak genellikle kolaylık açısından motor sürücü entegre devreler tercih edilmektedir.

Robotikte en sık kullanılan motor sürücü entegre devreler; DC motor kontrolleri için L293D, L293B, L298 motor sürücü entegrelerdir. Motor sürücü entegre seçiminde temel özellik entegrenin kullanım voltajı ve akım sınırı gibi özellikleridir.

L293D ve L293B Motor Sürücü Entegreleri

L293D Motor Sürücü EntegreL293D ve L293B motor sürücü entegreleri içlerinde iki adet H köprüsü barındıran 16 bacaklı motor sürücü entegrelerdir. Genellikle DC motor kontrolünde tercih edilen motor sürücü entegreler olan L293D ve L293B ile iki motor birbirinden bağımsız olarak çift yönlü kontrol edilebilmektedir. Ayrıca L293 motor sürücü entegrelerin enable bacaklarının kullanılmasıyla PWM kontrolü de yapılabilmektedir.

L293D motor sürücü entegresi 4,5 V ile 36 V aralığında maksimum 600 mA akım sınırına kadar kullanılabilir. L293B motor sürücü entegrenin ise aynı voltaj aralığında, maksimum 1 A akım sınırına kadar kullanılması mümkündür.

L293 Motor sürücü entegre bacak yapısı

L293 Motor Sürücü Devresi

Yukarıda L293 motor sürücü entegrenin bacak yapısı ve bağlantıları verilmiştir. Bu özellikler L293D ve L293B için aynıdır. Şemada iki motorun birbirinden bağımsız olarak çift yönlü sürüşü için gerekli bağantılar gösterilmiştir. Burada lojik voltaj değeri 5 V, motor voltajı ise kullanılan motoru sürmek için gerekli voltaj değeri olup bu değer 36 V değerini geçmemelidir.

Sitemizdeki L293 motor sürücü devresini incelemek için tıklayınız.

L298 Motor Sürücü Entegre

L298 Motor Sürücü EntegreL298 motor sürücü entegresi genellikle L293D ve L293B gibi motor sürücü entegrelerin maksimum akım sınırlarını aşan motorların kontrolü için tercih edilen 15 bacaklı bir motor sürücü entegredir.

L298 motor sürücü entegre kullanımında voltaj sınırı 46 V, akım sınırı ise 2 A değerindedir.

L298 motor sürücü entegre de L293 motor sürücü entegreler gibi içerisinde 2 adet H köprüsü bulundurur ve iki motoru bağımsız ve çift yönlü olarak kontrol edebilir.

L298 Motor Sürücü Bacak Yapısı

L298 Motor sürücü devresiYukarıda L298 motor sürücü entegresinin bacak yapısı verilmiştir. Burada 5. ve 7. bacaklar birinci motorun, 10. ve 12. bacaklar ise ikinci motorun çift yönlü kontrolleri için giriş bacakları olup 2. ve 3. bacaklar ve 13. ve 14. bacaklar ise bunlara karşılık gelen çıkış bacaklarıdır. L298 4. bacağına kontrol etmek istenilen motora uygun voltaj verilmeli ve bu voltaj değeri 46 V değerini aşmamalıdır. 9 numaralı bacağa uygulanacak olan voltaj 5 V değerindedir. 8 numaralı bacak ise toprak bağlantısının yapılacağı bacaktır.

Sitemizdeki L298 motor sürücü devreyi incelemek için tıklayınız.

L298 DatasheetL298 datasheet

* Bu makale Robotiksistem tarafından hazırlanmıştır. Robotiksistem.com kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir.
robotik