Diyot Çeşitleri, Fotodiyot, Optokuplör
   

Diyot Çeşitleri

Schokley (Şokley) Diyot

Şokley DiyotŞokley diyotlar dört adet yarı iletken maddenin birleşiminden oluşur.

Şokley diyotlar doğru polarlamada belli bir gerilim seviyesine kadar ters polarlanmış normal bir diyot gibi çalışır. Uygulanan gerilim arttırılıp iletim seviyesine ulaşıldığında şokley diyot iletime geçer ve eleman üzerine düşen gerilim belli bir değere kadar azalmaya başlar. Gerilimin bir miktar  azaldıktan sonra tekrar yükselmeye başladığı değere tutma gerilimi denir. Tutma geriliminden sonra şokley diyot doğru polarlamalı normal diyot gibi çalışır. Bu özelliğinden dolayı şokley diyotlar  darbe jeneratörleri ve bellek devrelerinde kullanılırlar.

Sabit Akımlı Diyotlar

Sabit akımlı diyotların akım değerleri gerilimdeki değişmelere rağmen sabit kalır ve bu özelliklerinden dolayı akım regülasyonlarında kullanılırlar.

Fotodiyot

FotodiyotFoto diyotlar ters polarlama altında kullanılırlar. Doğru polarlamada normal diyotlar gibi iletken, ters polarlamada ise n ve p maddelerinin birleşim yüzeyine ışık düşene kadar yalıtkandır.

Birleşim yüzeyine ışık düştüğünde ise birleşim yüzeyindeki elektron ve oyuklar açığa çıkar ve bu şekilde foto diyot üzerinden akım geçmeye başlar. Bu akımın boyutu yaklaşık 20 mikroamper civarındadır. Foto diyot televizyon veya müzik setlerinin kumanda alıcılarında kullanılır.


Optokuplör


OptokuplörOptokuplörler içinde bir adet foto diyot ve bir adet de infaruj led barındıran bir elektronik devre elemanıdır.


İnfaruj led ve foto diyotlar optokuplörün içerisine birbirini görecek şekilde yerleştirilmişlerdir. Infraruj ledin uçlarına verilen sinyal aynen foto diyotun uçlarından alınır. Fakat foto diyotun uçlarındaki sinyal çok çok düşük olduğu için bir yükselteçle yükseltilmesi gerekir. Bu devre elemanının kullanım amacı ise bir devreden diğer bir devreye, elektriksel bir bağlantı olmaksizin bilgi iletmektir. Aradaki bağlantı ışıksal bir baglantıdır.

* Bu makale Robotiksistem tarafından hazırlanmıştır. Robotiksistem.com kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa Sonraki Sayfa
robotik