Arduino pro mini Özellikleri
   

Robotturk, Robotik Ürünler Sitesi

ARDUINO PRO MİNİ

Arduino Pro Mini ATmega328 tabanlı bir Arduino kartıdır. Arduino Pro Mini üzerinde 14 tane dijital giriş / çıkış pini (bu pinlerden tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir), 8 analog giriş, bir dahili kristal (8 MHz ya da 16 MHz), bir reset butonu ve pinlere terminal soketlerin takılabilmesi için montaj deliklerini barındırmaktadır.

Arduino Pro Mininin 3.3 V 8 MHz ve 5 V 16 MHz olmak üzere iki farklı versiyonu bulunmaktadır.

Arduino Pro Mini Ön Yüz Arduino Pro Mini Arka Yüz
Arduino Pro Mini ön yüz Arduino Pro Mini arka yüz

Arduino Pro Mini küçük boyutları nedeniyle çeşitli uygulamalarda kullanılabilen ve breadboard ile hazırlanacak uygulamalara da uygun bir Arduino modelidir. Aşağıdaki resimde Arduino Uno R3 ile Arduino Pro Mini 'nin boyut farkını görebilirsiniz.

Arduino Pro Mini ve Arduino Uno R3 karşılaştırması

Arduino Pro Mini üzerindeki voltaj regülatörü 12 V 'a kadar voltaj beslemelerine izin vermektedir. Regüle edilmemiş voltaj beslemesi RAW pininden yapılmaktadır. Arduino Pro Mini 'yi kullanırken USB den güç sağlamak veya iletişim kurmak (programlamak) için bir FTDI temel breakout kartına bağlanması gerekmektedir. Aşağıdaki resimde Arduino Pro Mini 'nin pin diyagramı gösterilmektedir.

Arduino pro mini V3 pin diyagramı

Arduino Pro Mini Teknik Özellikleri

Mikrodenetleyici : ATmega328
Çalışma gerilimi : 3.3 V veya 5 V DC (modele bağlı olarak)
Tavsiye edilen besleme gerilimi : maksimum 12 V DC
Dijital giriş / çıkış pinleri : 14 tane (6 tanesi PWM çıkışını destekler)
Analog giriş pinleri : 6 tane
Giriş / çıkış pini başına düşen DC akım : 40 mA
Flash hafıza : 32 KB (0.5 KB bootloader için kullanılır)
SRAM : 2 KB
EEPROM :1 KB
Saat frekansı : 3.3 V modeli için 8 MHz, 5 V modeli için 16 MHz

Arduino Pro Mini kart şematiği
Arduino Pro Mini Eagle çizim dosyaları

Güç

Arduino Pro Mini bir FTDI kablosu ile ya da altılı pin terminaline bağlanan bir breakout kartı ile beslenebilir. Kullanılan Arduino Pro Mini modeline göre, Vcc pininden 3.3 V veya 5 V regüle edilmiş voltaj beslemesi yapılabilir. Arduino Pro Mini üzerinde voltaj regülatörü bulunmaktadır. Bu voltaj regülatörü 12 V 'a kadar voltaj beslemelerini izin verir. Regüle edilmemiş (max 12 V) voltaj beslemesi kullanılması durumunda güç girişinin Vcc değil RAW pininden yapılması gerekir.

Giriş ve Çıkışlar

Arduino pro mini 'da bulunan 14 tane dijital giriş / çıkış pininin tamamı, pinMode(), digitalWrite() ve digitalRead() fonksiyonları ile giriş ya da çıkış olarak kullanılabilir. Bu pinler kullanılan Arduino Pro Mini modeline göre 3.3 V veya 5 V ile çalışır. Her pin maksimum 40 mA çekebilir ya da sağlayabilir ve 20-50 KOhm dahili pull - up dirençleri vardır. Ayrıca bazı pinlerin özel fonksiyonları vardır:

Serial 0 (RX) ve 1 (TX) : Bu pinler TTL seri data almak (receive - RX) ve yaymak (transmit - TX) içindir. Bu pinler altılı pin terminaline bağlıdır.

Harici kesmeler (2 ve 3) : Bu pinler bir kesmeyi tetiklemek için kullanılabilir.

PWM: 3, 5, 6, 9, 10, ve 11 : Bu pinler analogWrite () fonksiyonu ile 8-bit PWM sinyali sağlar.

SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) : Bu pinler SPI kütüphanesi ile SPI haberleşmeyi sağlar.

LED 13 : Dijital pin 13 e bağlı bir leddir. Pinin değeri High olduğunda yanar, Low olduğunda söner.

Arduino Pro Mini 'nin 8 adet analog girişi bulnur, her biri 10 bitlik çözünürlük (1024 farklı değer) destekler. Bu pinlerden 4 tanesi kartın kenarlarında (A0 - A3), diğer 4 tanesi ise kartın iç tarafında (A4 - A7) yer almaktadır. Bu analog girişler topraktan Vcc ye kadar voltaj ölçerler. Ayrıca bazı pinlerin özel fonksiyonları vardır.

I2C : A4 (SDA) ve A5 (SCL) : Wire kütüphanesini kullanarak I2C (TWI) haberleşmesini destekler.

RESET : Mikrodenetleyiciyi resetlemek içindir. Genellikle shield üzerine reset butonu eklemek için kullanılır.

Haberleşme

Arduino Pro Mini bir bilgisayar ile, başka bir Arduino ile ya da diğer mikrodenetleyiciler ile haberleşme için çeşitli imkanlar sunar. ATmega328 RX ve TX pinlerinden erişilebilen UART TTL seri haberleşmeyi destekler. Arduino yazılımı bir seri monitör içerir ve bu monitöre Arduino kartından USB bağlantısı ile metinsel verilerin gönderilmesine izin verir.

SoftwareSerial kütüphanesi Arduino Pro Mini 'nin digital pinlerinden herhangi biri üzerinden seri haberleşmeye imkan sağlar.

Ayrıca ATmega328 ve ATmega168 mikrodenetleyicileri I2C (TWI) ve SPI haberleşmelerini de destekler.

Programlama

Arduino Pro Mini 'yi programlamak için Arduino programını buradan indirmeniz gerekir. Programı indirip açtıktan sonra Tools > Board menüsünden Arduino Pro Mini 'yi seçiniz.

Arduino Pro Mini üzerindeki ATmega328 mikrodenetleyicisine önceden bir bootloader yüklenmiştir. Bu bootloader sayesinde Arduino 'yu programlamanız için harici bir programlayıcı donanımına ihtiyacınız olmaz. Orjinal STK500 programını kullanarak haberleşir.

Ayrıca Arduino ISP kullanarak Arduino 'nun bootloader 'ını devre dışı bırakabilir ve mikrodenetleyiciyi ICSP (In Circuit Serial Programming) pini üzerinden programlayabilirsiniz.

* Bu makale Robotiksistem tarafından hazırlanmıştır. Robotiksistem.com kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir.
robotik