TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı 2017
   

Robotturk, Robotik Ürünler Sitesi

TUBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI 2017

Tübitak 4006 Bilim Fuarları 2017

 

4006 Bilim Fuarları Başvuru Sistemi Açıldı!

Başvuru Son Tarihi 15 Ocak 2017!

5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin eğitim/öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturma amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarını destekleme programı başvuruları 1 Aralık 2016 itibarı ile açılmıştır. Başvurular 15 Ocak 2017 'ye kadar sürecektir.

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları ile hedeflenen amaçlar;

• Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, 
• Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, 
• Araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması, 
• Farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması, 
• Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların yaratılması, 
• Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması, 
• Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımının sağlanması, 
• Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak/yaşayarak öğrenilmesinin sağlanmasıdır. 


TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları destekleme programında bu yıl yapılan değişikliklere göre, okul hizmet alanına göre sergilenecek proje sayısına sınır getirilmiştir.  Okul hizmet alanı 1, 2, 3, 4 olan okullar en az yarısı araştırma projesi olmak üzere sadece 20, okul hizmet alanı 5, 6 olan okullar ise en az yarısı araştırma projesi olmak üzere sadece 10 proje sergileyebilecektir. Ayrıca okulda sergilenecek projelerin en az %50'sinin 'araştırma projesi' olması gerekmektedir. Araştırma projesinin tanımı için çağrı metnini okuyunuz.

Önemli Tarihler:

• Başvuru Sisteminin Açılması : 1 Aralık 2016 - 15 Ocak 2017 
• Sözleşme Gönderimi Son Tarihi : 24 Şubat 2017 
• Fuar Düzenleme İlk Tarihi : 14 Nisan 2017
• Fuar Düzenleme Son Tarihi : 14 Haziran 2017

robotik