TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı 2017
   

Robotturk, Robotik Ürünler Sitesi

TUBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI 2019

Tübitak 4006 Bilim Fuarları 2019

4006 Bilim Fuarları 2018-2019 çağrı dönemi başvuru sonuçları açıklandı ve
Revize Başvuru süreci başladı.

5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin eğitim/öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturma amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarını destekleme programı başvuruları sonuçlandı.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında 2018-2019 çağrı döneminde destekleme kararı verilmeyen projeler için başvuru sahiplerine 02 Ocak - 15 Ocak 2019 tarihleri arasında bilimiz.tubitak.gov.tr üzerinden projelerini revize ederek tekrar başvurabilme imkânı tanınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları ile hedeflenen amaçlar;

• Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, 
• Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, 
• Araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması, 
• Farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması, 
• Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların yaratılması, 
• Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması, 
• Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımının sağlanması, 
• Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak/yaşayarak öğrenilmesinin sağlanmasıdır. 


TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları destekleme programında bu yıl yapılan değişikliklere göre, okul hizmet alanına göre sergilenecek proje sayısına sınır getirilmiştir.  Okul hizmet alanı 1, 2, 3, 4 olan okullar en az yarısı araştırma projesi olmak üzere sadece 20, okul hizmet alanı 5, 6 olan okullar ise en az yarısı araştırma projesi olmak üzere sadece 10 proje sergileyebilecektir. Ayrıca okulda sergilenecek projelerin en az %50'sinin 'araştırma projesi' olması gerekmektedir. Araştırma projesinin tanımı için çağrı metnini okuyunuz.

2017 - 2018 eğitim öğretim yılı için, 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları 1 Mart 2019 - 22 Mayıs 2019 tarihleri arasında bir veya iki gün olacak şekilde her okulun kendi sınırları içerisinde gerçekleştirilir.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları için Robot Projeleri

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları'nın temel amaçlarından biri bilimi öğrencilere sevdirmek ve öğrencilere bilimsel çalışma metodunu öğretip benimsetmektir. Robotik bilimi günümüzün popüler bilim dallarındandır ve her geçen gün yeni gelişmeler ile sürekli güçlenip günlük hayatımızda daha etkili olmaktadır. Bu sebeple TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları 'nda robot projelerinin sunulması, öğrenciler arasında robotik bilimine olan ilgiyi uyandırmak, öğrencilere ve topluma robotik bilimini tanıtmak ve sevdirmek açısından önemli bir fırsat olarak görülüp, değerlendirilmelidir.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları 'nda sergilenecek olan robot projeleri ile öğrenciler, robot kavramının anlamını öğrenme ve bir robotu oluşturan temel bileşenleri tanıma fırsatı bulacaklardır. Aşağıda farklı işlevlere sahip çeşitli robot projesi örnekleri yer almaktadır. Daha fazlası için robot projeleri ve robot kitleri sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Mini Arduino Çizgi İzleyen Robot Işık İzleyen Robot Arduino Paletli Engelden Kaçan Robot Mini Arduino Engelden Kaçarak Işık İzleyen Robot
MZ80 Sensörlü Mini Çizgi İzleyen Robot Ultrasonik Sensörlü Engelden Kaçan Robot Işık İzleyen Robot Kiti Çizgi İzleyen Robot Kiti

 

robotik